Hrebeň pre ukotvenie drop káblu

Parametre Hrebeňa

Cena

Foto dokumentácia z montáže

Objednávka
Objednávka hrebeňa pre ukotvenie drop káblu