Najčastejšie otázky

Sme tu pre Vás. Ak nenájdete odpovede na Vaše otázky, ktoré sú uvedené nižsie, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky.

Podvodné reklamy

RUPKKI upozorňuje klientov na šírenie podvodných správ, ktoré ľudom sľubujú odmeny v podobe nových mobilných telefónov.

RUPKKI takéto formy klientských súťaží nevyužíva a výhry v podobe mobilných telefónov neponúka. Ak vám príde takýto e-mail, prípadne online reklama, odporúčame si nainštalovať antivírusový program, ktorý Vám takúto klamlivú reklamu zablokuje.

Problémy s Wi-Fi

Bezdrôtové pripojenie využívame všetci. Sedíme v obývačke alebo deti v izbe, všetci surfujeme na internete. Občas pociťujeme nevýhody Wi-Fi pripojenia ako je rušenie alebo neustála snaha nášho zariadenia pripájať sa a odpájať na/z bezdrôtovej siete. Aby ste nemali tento problém prinášame Vám základné inštrukcie v nasledujúcich sekciách

Deti v detskej, rodičia v obývačke a v kuchyni na druhej strane domu. Všetci sa pripájajú na Wi-Fi router z rôznych vzdialeností a router sa snaží vyhovieť každému. Signál nevie byť na rôzne vzdialených miestach v rovnakej kvalite. Preto router odpája a pripája zariadenia alebo poskytuje slabý signál, čo vnímame ako trhanie obrazu.

Viete, koľko zariadení pripájate na Vašu bezdrôtovú sieť? Svoj telefón, telefón partnera, telefón detí, tablet, notebook, televízor, čítačku, smart zvonček alebo kameru a pod. To je naozaj dosť. A každé zariadenie sa snaží pre seba získať, čo najlepší signál. Toto Vášmu Wi-Fi routeru robí vrásky na sieti.

Skontrolujte, či všetky zariadenia, ktoré sa pripájajú na Vašu bezdrôtovú sieť poznáte a nedávajte heslo iným.

Ak ste dali svoje heslo susedom, keď boli na návšteve, je možné, že ich telefón sa stále pokúša pripojiť na Vašu bezdrôtovú sieť, aj keď bývajú na inom poschodí alebo vo vedľajšom dome. Ak sa tak stalo, zmeňte si raz za čas heslo.

Bezdrôtový router by mal byť umiestnený tak, aby bol, čo najbližšie k zariadeniam, ktoré chcete pripájať bezdrôtovo. Priemerne v domácnostiach bezdrôtovo pokryjete hlavnú a vedľajšiu miestnosť. Ak je Váš dom dlhý, budete si musieť zakúpiť ďalší Wi-Fi router. Ak umiestnite router do betónovej pivnice, skrinky, za chladničku alebo k lesklým povrchom signál sa nedostane tam, kam chcete.

Technické otázky

Ku každému pripojeniu poskytujeme statickú verejnú IP adresu (IPv4), ktorá je pre každú prípojku samostatná a nie je zdieľaná s inými účastníkmi.

IP adresu nastavujeme na routri prostrednictvom Dynamic IP – DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol ).

Keďže pre pripojenie sa používajú priamo verejné IP adresy, je vaše zariadenie dostupné aj z internetu. Aby sme predchádzali pokusom o prieniky z internetu do vašich zariadení, všetky pripojenia pre domácnosť a kanceláriu štandardne a bez požiadania chránime firewallom – spojenia z internetu do počítača sú zablokované. Vypnutie firewallu a povolenie všetkých spojení je spoplatnenou službou a je možné si ju aktivovať. Jedná sa o službu pridelenia VEREJNEJ IP ADRESY.

Viazanosť

Áno. Program služieb si môžete zmeniť kedykoľvek, aj počas viazanosti (ak nebolo k vašej zmluve dohodnuté inak). O zmenu programu služieb môžete požiadať telefonicky, alebo e-mailom s uvedením spätného telefonického kontaktu.

Prípojku si môžete “presťahovať” tiež. Vrámci našej siete a jej možností si prípojku môžete bezplatne presťahovať so sebou.

Nie, všetky služby ostávajú ďalej funkčné bez zmeny. Ak po skončení viazanosti chcete prestať používať naše služby, je potrebné zmluvu vypovedať, zaslaním písomnej výpovede na adresu poskytovateľa. Robíme však všetko pre to, aby ste s našimi službami boli absolútne spokojní a aby ste na výpoveď nemuseli ani pomyslieť.

Zriadenie pripojenia​

Prípojku môžeme realizovať s predstihom a aktiváciu vybranej služby naplánovať na deň, kedy Vám to bude vyhovovať.

Od telekomunikačného rozvádzača v budove privedieme do vášho bytu (alebo nebytového priestoru) káblovú prípojku a ukončíme ju zásuvkou. Do tejto zásuvky bude pripojené koncové zariadenie (počítač, TV set-top-box, Wi-Fi router, a podobne). V prípade potreby vám dodáme zariadenie (router alebo switch) pre pripojenie viacerých zariadení.

Ak budova nie je v dosahu káblovej siete, pripojenie sa zriadi rádiovým zariadením umiestneným na streche budovy a zvedením kábla do miesta, kde má byť služba používaná. V prípade potreby dodáme zariadenie (router alebo switch) pre pripojenie viacerých zariadení.

Vybudovaná sieť otvára možnosť využívať služby digitálnej televízie so všetkými funkciami, vrátane archívu vysielania.

Áno, o využívanie našich služieb sa môžu uchádzať všetci záujemcovia bez rozdielu, celá naša ponuka služieb je platná aj pre týchto užívateľov. RUPKKI uplatňuje rovnocenný prístup ku všetkým záujemcom a účastníkom, nerobíme rozdiely ani neznevýhodňujeme nikoho na základe jeho zdravotného alebo sociálneho postavenia. Ceny našich služieb sú dlhodobo tak nízke, aby boli prijateľné pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva.

Používanie pripojenia

Áno, s použitím prídavného zariadenia (router alebo switch) je možné pripojiť viacero počítačov v jednej domácnosti alebo firme, a to cez kábel, alebo aj bezdrôtovo. Wi-Fi router si môžete jednorázovo zakúpiť aj prostredníctvom online objednávky alebo telefonicky. Okrem nákladov na router nie je používanie viacerých počítačov v jednom byte alebo firme spojené so žiadnymi ďalšími poplatkami.

Pripojenie môže byť využívané iba v tom byte alebo firemných priestoroch, kde je zriadené. Zdieľanie pripojenia do iného bytu alebo iných firemných priestorov, či už bezodplatne alebo za odplatu, je zakázané – okrem prípadov, keď je možnosť zdieľania výslovne dohodnutá v zmluve.

Kvalita a parametre služby

Rýchlosť pripojenia v závisí od objednanej služby, ktorá je na prípojke aktívna. Pri rádiovom pripojení je rýchlosť závislá aj od sily a kvality signálu v mieste, kde je prípojka inštalovaná. Rýchlosti uvedené v ponuke služieb, cenníkoch a zmluvách, predstavujú maximálnu rýchlosť služby. Pri garantovanom pripojení ručíme za to, že bežná rýchlosť pripojenia bude najmenej 90% tejto rýchlosti, a neklesne pod 80%. Pri ostatných pripojeniach (pre domácnosť a kanceláriu) zmluvne zaručujeme, že bežná rýchlosť bude väčšinu dňa najmenej 60% uvádzanej rýchlosti a neklesne pod 20%. Našu sieť však dimenzujeme a neustále posilňujeme tak, aby ste pokiaľ možno dosahovali vždy maximálnu rýchlosť pripojenia a boli s našimi službami spokojní. To je naším cieľom.
V rámci optického pokrytia KLASIK sú bežne dosahované rýchlosti max. 100 Mbit/s. Pri paušále POWER je to max. 300 Mbit/s, pri paušále GIGO je to max. 600 Mbit/s. Rýchlosti mimo optickej siete dosahujú úrovne max. 25 Mbit/s.

Pripojenia sú neobmedzené dátovo aj časovo – to znamená, že vás neobmedzujeme v objeme prenesených dát, ani v počte hodín, ktoré môžete pripojenie využívať.

Rýchlosť komunikácie voči internetovým serverom či iným užívateľom internetu je závislá aj od rýchlosti pripojenia týchto serverov a užívateľov, aktuálnej zaťaženosti ich pripojenia, stratovosti paketov a sieťovej latencie. Keďže internet je celosvetová sieť, ktorej časti sú prevázkované inými firmami a organizáciami, zodpovedáme za dodržanie rýchlosti v takom rozsahu, v akom máme možnosť rýchlosť ovplyvniť – teda v rámci svojej siete a v rámci prepojenia na národný internetový uzol – slovenské peeringové centrum SIX v Bratislave. 

Rýchlosť je najmä ovplyvnená prenosovou rýchlosťou wifi routra a počtom zariadení pripájajúcich sa na toto zariadenie v domácnosti.

Ak sú zariadenia správne nainštalované a nedôjde k ich poškodeniu, tak počasie nemá vplyv na ich prevádzku, ani na kvalitu pripojenia.

Platby

Po realizácii pripojenia Vám bude zaslaná prvá faktúra obsahujúca všetky informácie o použitom materiáli, alikvótnej čiastke za službu pre daný mesiac a sume za službu na ďalší mesiac, na základe objednávky.
Informácie o mesačných platbách sú zasielané na emailovú adresu a sú prístupné na RUPKKI portáli.

Odporúčame uhrádzať bankovým prevodom, resp. nastaviť pravidelný mesačný príkaz na úhradu. Informácie o mesačných splátkach za služby, splatnosti a pod. nájdete uvedené na faktúre, splátkovom kalendári alebo po prihlásení sa na RUPKKI portál.

Ak ste si napríklad rozšírili množstvo balíčkov na VARIO TV alebo objednali viacero internetových prípojok, všetky informácie o platbách nájdete na faktúre, ktorá Vám bude zaslaná.