balík VARIO & internet

Majte všetko pod jednou strechou.
Pozerajte televíziu a surfujte vo zvýhodnenom balíku služieb.

Stále je najvýhodnejšie mať služby pod jednou strechou. Využite zvýhodnenú cenovú ponuku našej televízie a internetu.  Naša Vario Televízia funguje výhradne prostredníctvom set-top-boxov. Prvý set-top-box dostávate do bezplatného prenájmu ( ďalšie set-top-boxy si zákazník zakupuje ).

Balíky VARIO TV
paušál Klasik & VARIO TV

Príklad: Koľko bude môj mesačný poplatok ak chcem 1ks Vario TV alebo 2ks Vario TV?

Prvý set-top-box dostávate ako zákazník do bezplatného prenájmu – po ukončení zmluvy nám ho s príslušenstvom vrátite. Váš mesačný poplatok bude teda pri 1 Vario TV 16,90€ s DPH/mesiac. Ak máte 2 televízie, prvý set-top-box dostávate ako zákazník do bezplatného prenájmu – po ukončení zmluvy nám ho s príslušenstvom vrátite, druhý set-top-box si musíte zakúpiť (90€). Váš mesačný poplatok bude pri 2 Vario TV 18,90€ s DPH/mesiac – k základnej výške paušálu sa priráta 2€ za dodatočnú – druhú Vario TV.

Maximálny počet set-top-boxov pre 1 prípojku je 5ks – okrem prvého set-top-boxu si všetky ostatné hradí zákazník.

paušál Power & VARIO TV

Príklad: Koľko bude môj mesačný poplatok ak chcem 1ks Vario TV alebo 2ks Vario TV?

Prvý set-top-box dostávate ako zákazník do bezplatného prenájmu – po ukončení zmluvy nám ho s príslušenstvom vrátite. Váš mesačný poplatok bude teda pri 1 Vario TV 18,90€ s DPH/mesiac. Ak máte 2 televízie, prvý set-top-box dostávate ako zákazník do bezplatného prenájmu – po ukončení zmluvy nám ho s príslušenstvom vrátite, druhý set-top-box si musíte zakúpiť (90€). Váš mesačný poplatok bude pri 2 Vario TV 20,90€ s DPH/mesiac – k základnej výške paušálu sa priráta 2€ za dodatočnú – druhú Vario TV.

Maximálny počet set-top-boxov pre 1 prípojku je 5ks – okrem prvého set-top-boxu si všetky ostatné hradí zákazník.

paušál Gigo & VARIO TV

Príklad: Koľko bude môj mesačný poplatok ak chcem 1ks Vario TV alebo 2ks Vario TV?

Prvý set-top-box dostávate ako zákazník do bezplatného prenájmu – po ukončení zmluvy nám ho s príslušenstvom vrátite. Váš mesačný poplatok bude teda pri 1 Vario TV 23,65€ s DPH/mesiac. Ak máte 2 televízie, prvý set-top-box dostávate ako zákazník do bezplatného prenájmu – po ukončení zmluvy nám ho s príslušenstvom vrátite, druhý set-top-box si musíte zakúpiť (90€). Váš mesačný poplatok bude pri 2 Vario TV 20,90€ s DPH/mesiac – k základnej výške paušálu sa priráta 2€ za dodatočnú – druhú Vario TV.

Pri gigovej prípojke je potrebné okrem Wi-fi routra v domácnosti umiestniť aj Gigový switch aj v prípade, že máte záujem iba o jednu Vario TV – jeho cena je 75€.

Maximálny počet set-top-boxov pre 1 prípojku je 5ks – okrem prvého set-top-boxu si všetky ostatné hradí zákazník.

Právo na zmenu cien a skladby a počtu televíznych kanálov vyhradené. Ceny sú uvedené v EUR a platné od 11. 7. 2022. V platnosti Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby, Tarifa a zmluvne dohodnuté ceny a podmienky.