Deaktivácia flexiTV

Deaktivovanie služby flexiTV - mobilná aplikácia

Deaktivovanie služby flexiTV - mobilná aplikácia
Vyplnením tohto formulára súhlasím s deaktiváciou služby flexiTV. Pre deaktiváciu je nutné zadať Váš Variabilný symbol, ktorý nájdete na Vašej faktúre.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.