Ďakujeme

Sme radi, že ste boli spokojný s našimi službami.
Vaša recenzia pomôže iným zákazníkom.

  • Byť pripojený na sieť RUPKKI znamená službu, ktorá má zabezpečený servis pre zákazníka a zákaznícku linku 7 dní v týždni.
  • RUPKKI už 18 rokov pôsobí v oblasti poskytovania internetových a televíznych služieb zákazníkom.
  • Rozumieme ľuďom Spiša, ich požiadavkám a očakávaniam. Žijeme tu s Vami.
  • Inovujeme a využívame technológie v rovnakom tempe ako veľkí slovenskí operátori. Pracujú pre Vás ľudia výlučne zo Spiša, všetky dane platíme na Slovensku.
  • Zisk z internetu nevyvážame, ale reinvestujeme na Spiši. Pripojením sa na našu optickú sieť získate nielen možnosť komunikácie najmodernejšou technológiou ale aj s profesionálmi, ktorí sa o svoju sieť starajú s  láskou.
  • Naši zákazníci podporujú našu snahu o inovácie tu doma.