VARIO TV - návod

Zmena PIN nákupu

PIN nákupu slúži na autorizáciu Vašej voľby pri aktivovaní balíčkov. Z bezpečnostných dôvodov je dobré si ho zmeniť. Ukážeme si ako:

Stlačením znázorneného tlačidla na obrázku otvoríme hlavné menu

Z ponuky následne vyberieme NASTAVENIA»Zabezpečenie»PIN nákupu

Teraz si môžeme zmeniť svoj osobný PIN. PIN vždy tvoria 4 číslice. Tento PIN si môžeme zapísať, aby sme ho mali poruke, keď ho budeme potrebovať.

PIN je možné kedykoľvek zmeniť.