VARIO TV - návod

Zakúpenie balíčka

Stlačením znázorneného tlačidla na obrázku otvoríme hlavné menu

Z ponuky následne vyberieme Nastavenia»Samoobsluha»Dostupné

Po výbere balíčka si v ponuke Detail môžeme pozrieť jeho popis a programy, ktoré obsahuje.

Ak máte záujem, vyberieme možnosť Kúpiť.

Zadáme PIN nákupu a tým zakúpime balíček.

Po zakúpení nie je možné balíček po dobu 30 dní zrušiť.

Po uplynutí 30 dní môžeme balíček zrušiť a vybrať si namiesto neho iný, alebo naďalej pokračovať s aktuálne zakúpeným balíčkom.