Live vysielanie

Záznam z 1. zasadania »

Technicky zabezpečuje RUPKKI, s.r.o.