Live vysielanie

Technicky zabezpečuje RUPKKI, s.r.o.